سلسله پاسخ های حقوقی
مسئولیت ناشی از تولید و عرضه کالا
مسئولیت ناشی از تولید و عرضه کالا
آیا تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا در مقابل مصرف کننده ای که بخاطر استفاده از این کالا دچار خسارت بدنی و جانی می شوند مسئول خواهند بود یا خیر ؟ (بله ) آیا باید مسئولیت تولید کنندگان و سازندگان و عرضه کنندگان کالا محدود...

مسئولیت ناشی از تولید و عرضه کالا

دکتر رسول پروین 

112.jpg

 


آیا تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا در مقابل مصرف کننده ای که بخاطر استفاده از این کالا دچار خسارت بدنی و جانی می شوند مسئول خواهند بود یا خیر ؟ (بله ) آیا باید مسئولیت تولید کنندگان و سازندگان و عرضه کنندگان کالا محدود به مسئولیت قرار دادی کنیم و تولید کننده یا سازنده در مقابل مصرف کننده ضام عیب کالا خواهد بود و مصرف کننده ا اثبات تقصیر تولید کننده یا سازنده کالا معاف  است و برای سازندگان کالا مسئولیت محض قائل شویم یا خیر ؟
در قوانین ما خصوصاً در ماده ۴ ق . اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد موسسه استاندارد موظف شده نسبت به تعیین کفیت و ویژگی های ساخت داخل و وارداتی از نظر ایمنی و بهداشتی حائز اهمیت هستند اقدام و مراتب را به مراجع ذی صلاح اعلام کنند .
سوال : اگر کالایی کیفیت و ویژگی های خاص را نداشته و مورد تائید موسسه استاندارد قرار گرفته آیا می تواند تولید کننده و یا عرضه کننده و یا حتی موسسه استاندارد را مسئول بدانیم ، امروزه به همان اندازه که حوادث ناشی از کار ، ناشی از رانندگی و موارد مشابه برای انسان ایجاد خطر کرده کالاهای صنعتی و تولیدی نیز به همان اندازه و گاه بیشتر برای استفاده کننده خطرات زیادی را ایجاد کرده امروزه مواد دارویی ، بهداشتی ، غذایی و سایر تولیدات خسارت بسیار زیادی به جان و مال افراد وارد می کند آیا اینجا می توان این کالا و تولید معیوب بوده و شخصی که کالایی را تولید می کند تعهد کرده که کلایی سالم و بدون عیب در اختیار مصرف کننده قرار دهد و چون این تعهد را نقص کرده  در مقابل مصرف کننده مسئول است و آیا مسئولیت تولید کننده ریشه قرار دادی دارد یا مسئولیت مدنی ؟ آیا ریشه قرار دادی دارد یا خیر ؟
در خصوص پاسخ به سوال : از یکطرف مسئولیت به مسئولیت قرار دادی نزدیک است ، در ق . م ما شصد فروشنده مکلف است که کالا را به خریدار تسلیم کند . و مطابق با قانون مدنی تسلیم باید به گونه ای باشد که خریدار بتواند از ایفای تصرفات و انتفاعات مبیع متمکن باشد یعنی مطابق ما نص صریح ق . فروشنده به تنها مکلف به تسلیم مهیج است بلکه مکلف به دادن تمام اطلاعات لازم در خصوص نحوه استعامال و نگهداری مبیع هم خواهد بود بنابراین اگر خسارتی که وارد می شود ناشی از نقص استعمال مهیج باشد یا نقص اطلاعات باشی قطعاً فروشنده تعهد خود را مبنی بر تسلیم مبیع نقص کرده و باید جوابگو باشد تعهد به ارائه اطلاعات لازم در خصوص استعمال استفاده و نگهداری مبیع یک تعهد ضمنی قرار دادی است که بد تمام قرار دادها بر دوش فروشنده است .
فروشنده ای که کالایی را تولید و ساخته به طور منفی پذیرفته که کالایی را که می فروشند سالم است و بر مبنای صحت و سلامت به خریداری فروشنده به طور ضمنی تعهد می کند که اگر کالا سالم نباشد نه تنها مسئول عیب است بلکه مسئول زیانهای ناشی از عیب هم خواهد بود بنا براین مسئولیت ، مسئولیت مبنتی بر قرار داد است در حقیقت فروشنده در قرار داد مناسب بودن کالا برای اهداف خاص خریدار را تضمین می کند و به بیان دیگر ایمنی مبیع و سلامت مبیع نیز مورد تایید قرار می گیرد و هر گونه تخلف از تعهد ضمنی نقص قرار داد است . اما واقعیت اینست که مسئول شناختن تولید کننده یا فروشنده بر مبنای مسئولیت قرار دادی ممکن است چندین ایراد داشته باشد ، ۱- شخص تولید کننده یا سازنده کالا هیچ گونه رابطه قرار دادی با مصرف کننده نداشته و را وجود رابطه قرار دادی بین این ها به ذهن آنها خطور نمی کند چه برسد به اینکه وجود چنین قرار دادی را مفروض بدانین رابطه بیست بین تقصیر سازنده کالا و زیان مصرف کننده وجود ندارد و مسئول شناختن سازنده کالا در مقابل صدها مصرف کننده بارسنگینی است که بر دوش تولید کننده قرار می گیرد که نا عادالانه است .

صرف نظر از این ایرادات مسئولیت تولید کننده کالا را بر مبنای رشد قرار دادی نتوانستیم بپذیریم باید بگوییم ق . گ برای فروشنده یا تولید کننده مسئولیت محض ، عینی قرار داده و در مورادیکه بخاطر استفاده و استعمال مبیع یا نقص موجود در رمبیع خسارتی به مصرف کننده ایجاد می شود بدلیل اینکه فروشنده را تولید کننده تضمین ایمنی مبیع و سلامت مبیع را نقص کرده مسئول است من تولید کننده سلامت کالا و ایمنی استعمال آنرا در مقابل عموم تضمین کرده و این تضمین در مقابل هر مصرف کننده احتمالی هست و در حقیقت این مسئولیت بر مبنای قاعده من له الغنم و فعلیه الفرم و نظریه خطر قابل توجیه است ، امروزه در قوانین ما خصوصاً راجع به مسئولیت دارویی ، خوراکی و آشامیدنی ق . گ تضمین ایمنی کالا را بر عهده تولید کننده قرار داده و مقرر کرده بر اثر استفاده از این کالا خسارتی وارد شود و این خسارت بخاطر نقص مبیع یا دلیل عدم ارائه اطلاعات به موقع فروشنده و یا عدم اطلاع استفاده از مبیع باشد تولید کننده مسئول است به نظر امروزه به تعقیب از حقوق کشورهای دیگر چاره ای جز پذیریش مسئولیت تولید کننده بر اساس تضمین ایمنی مبیع و تضمین سلامت کالا نخواهیم داشت .
 

نظرات [۴]
پنجشنبه، ۰۶ تیر ۱۳۹۲ :: ۱۴:۲۳
با سلام آیا مسئولیتی نیز برای سازندگان آپارتمان متصور است؟ بعنوان مثال آپارتمان یا برج مسکونی و یا مجتمع مسکونی ساخته شده ولی بعد از گذشت ۲ سال از سکونت در آن دیوار اکثر واحدها ترک برداشته و یا از لوله ها آب چکیده و موجب خسارت زیادی به تعدادی از واحدها شده است مسئولیت جبران اینگونه خسارتها با کیست ؟ سازنده؟ خریدار؟ یا هیآت مدیره برج مسکونی(مجتمع)؟ متشکرم
چهارشنبه، ۳۰ آذر ۱۳۹۰ :: ۱۶:۴۵
مسئولیت ناشی از تولید و عرضه کالا
شنبه، ۱۹ آذر ۱۳۹۰ :: ۱۹:۴۸
مسولیت ناشی از تولید وعرضه کالا کامل آن
پنجشنبه، ۱۷ آذر ۱۳۹۰ :: ۱۴:۳۰
مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالاهای معیوب
اطلاعات شما ذخيره شود ؟